Totale begeleiding!
GPS en UTS gestuurd grondverzet of slipvorm paving
  • Opmaak DTM / digitaal terrein model / 3D model
  • Omzetten 2D plan naar 3D plan voor machinebesturing
  • GPS gestuurd grondwerk, grondverzet

DTM+

-Begeleiding van GPS of  UTS gestuurd grondverzet of slipvorm Paving -

 

DTM+ staat steeds tot uw dienst om efficiënter en productiever te gaan werken en uren meet en uitzetwerk te reduceren.

Opmaak
Digitaal Terrein Model
Voor aanleg van parken, golfterreinen, landschappen, verkavelingen, bufferbekkens, waterlopen, infrastructuur, waterbouw, uitgraven van bouwputten, ophoging van terreinen onder een duidelijk vooraf bepaald niveau en nodige hellingen. En Dit met GPS of UTS gestuurd materieel.

DTM+ staat in voor:

Totale begeleiding van GPS of  UTS gestuurd grondverzet of slipvorm Paving

  • opmaken van een Digitaal Terrein Model (DTM): dit van een bestaande toestand vastgelegd door een opmeting of een reeds bestaand 2D plan waarvan een 3D plan gemaakt word

  • het omzetten van de plannen naar de nodige bestanden voor machinebesturing, dit voor alle merken

  • het indien nodig opvolgen van het grondverzet, hieronder te verstaan: uitzetwerken, opmetingen, opmaken van vorderingsstaten, …

  • begeleiding van machinisten met de apparatuur